Der kan være forskellige årsager til, at du ønsker at få ”nye” øjne på din situation. Her er nogle af de emner, som vi oplever kan være årsag til, at der er et behov for Second opinion.

  • Du har gennemgået et behandlingsforløb, hvor du har været igennem forskellige behandlinger, og har oplevelsen af, at de forskellige speciallæger ikke har taget højde for hele din situation, men blot har haft fokus på deres speciale. Nu ønsker du hjælp til at få et overblik over din situation.
  • Du har brug for, at gennemgå din journal med en læge, der forstår at omsætte fagsprog til almindelig tale, og som kan give dig et overblik over journalen.
  • Du oplever ikke, at din egen læge har afsat tid nok til dit besøg, og nu ønsker en grundig gennemgang af din situation.
  • Du er i tvivl, om du er blevet tilbudt den rette behandling, eller om du skal tage imod den behandling, som du er blevet tilbudt.
  • Du er i tvivl om, hvorvidt du har fået stillet den rette diagnose.
  • Du ønsker afklaring af sygdom, så arbejde og privatliv kan genoptages hurtigst muligt.

Idet vi er en uvildig instans, og ikke en del af et behandlingsteam, kan vi ikke stille diagnoser eller ordinere en kommende behandling, men vi kan ud fra de data, som vi har i sagen, rådgive dig i forhold til, hvad vi vurderer, vil være hensigtsmæssigt for dit videre forløb.

Vores erfaring er, at der i dag er mange mennesker, der har spørgsmål til deres behandling eller den behandling, som de er blevet tilbudt. Desuden oplever vi, at mange har spørgsmål til journalen, og efter et sygdomsforløb står tilbage med mange uafklarede spørgsmål. Det kan dreje sig om dig selv, men det kan også være i forhold til en pårørende, som du hjælper.

Vores dygtige læger har fokus på at hjælpe dig med at få et bedre overblik over din nuværende situation og hvilke muligheder, der kan være på sigt, og vi hjælper dig med at træffe de rigtige valg for dig eller dine pårørende.

Vi kan tilbyde dig en tid i vores klinik, eller du kan drøfte din situation med vores læge over telefonen eller via FaceTime / Skype.

Pris:

Prisen afhænger af opgavens omfang. Det er derfor først muligt at give dig den nøjagtige pris, når vi kender til problemstillingen og dit behov.