Pneumokokvaccin 23-valent

Pneumokokker er en bakterie der tilhører streptokokfamilien (streptococcus pneumoniae). Den hyppigste årsag til lungebetændelse er pneumokokker. Mange børn og voksne er raske bærer af bakterien i næse og svælg, og bliver ikke syge af den, men hos nogen kan bakterien være årsag til lungebetændelse. Hvis bakterien spreder sig til blodbanen, kan den forårsage blodforgiftning og hjernehindebetændelse. Bakterien kan spredes ved dråbesmite fra person til person via host og nys.

 

Hvem bør vaccineres:

Den 23-valente pneumokokvaccine kan muligvis anvendes til forebyggelse af lungebetændelse. Der findes dog ingen sikker dokumentation for, at vaccinen kan mindske risikoen for lungebetændelse forårsaget af pneumokokker.

Lungebetændelse kan ramme alle personer i alle aldre, men ses hyppigst hos småbørn og personer over 65 år. Desuden er der en øget risiko for lungebetændelse hos personer med nedsat immunsvar og som har visse kroniske sygdomme.

Vaccinen er relevant hos personer, som har en øget risiko for invasiv pneumokoksygdom, herunder blodforgiftning og meningitis. Vaccinen anbefales desuden til personer, der mangler milten.

 

Tilskud til den 23-valente pneumokokvaccine:

Personer som er i særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom, kan søge om tilskud til den 23-valente pneumokokvaccine:

Tilskuddet gives til personer med:

 • udført/planlagt splenektomi, organtransplantation, cochleaimplanation
 • manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • likvorlækage
 • tidligere invasiv pneumokoksygdom (pneumokokmeningitis og pneumokoksepsis)
 • immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)

Tilskuddet gives desuden til personer under 18 år med:

 • cyanotiske hjertesygdomme
 • hjerteinsufficiens
 • palliativ operation for hjertesygdom
 • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • nefrotisk syndrom
 • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

 

Hvem bør ikke vaccineres:

Du bør ikke vaccineres hvis:

 • Du er blevet akut syg og har feber på vaccinationsdagen
 • Du er overfølsom overfor et af indholdsstofferne i vaccinen

Desuden bør vaccinen ikke gives samtidig med Zostavax. Der skal gå minimum 4 uger imellem de to vacciner gives.


Antal vacciner og beskyttelsesvarighed:

Grundvaccinen består af en dosis a 0,5 ml.

Beskyttelsesvarigheden er ukendt, men det antages, at den er langvarig. For personer med normalt immunforsvar kan revaccination foretages efter hvert 10. år uden forudgående antistofbestemmelse. Ved usikker vaccinationsstatus bør antistofniveau måles inden vaccination.

Den 23-valente pneumokokvaccine kan tidligst gives 8 uger efter den 13-valente pneumokokvaccine. Hvis den 23-valente pneumokokvaccine er givet først, skal der minimum gå 1 år før den 13-valente pneumokokvaccine kan gives.


De hyppigste bivirkninger:

Der kan forekomme rødme, hævelse og ømhed, der hvor vaccinen er givet, samt hovedpine, feber og utilpashed.

Alvorlige bivirkninger er yderst sjældne.


Graviditet og amning:

Erfaring savnes, bør ikke anvendes ved graviditet og amning.


Vaccinen indeholder:

Vaccinen indeholder kapselpolysaccharid fra de 23 forskellige pneumokok-serotyper. (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F og 33F).

 

Siden er sidst opdateret den 25.06.2018

 

Book tid hos os i dag